Stockholm Pride – Veckobiljett 28/7-2/8 2014

Stockholm Pride 2014 28 juli – 2 augusti Stockholm Pride är till för de som känner sig delaktiga i och respekterar den kultur som har sina rötter i homosexuellas, bisexuellas, transpersoners och queers liv. Stockholm Pride arbetar för att stärka hbtq-personers livssituation och rättigheter, föreningens strävan är att synliggöra heteronormen och hbtq-personer i samhället i […]