Stockholm Pride – Veckobiljett 28/7-2/8 2014

Stockholm Pride 2014
28 juli – 2 augusti

Stockholm Pride är till för de som känner sig delaktiga i och respekterar den kultur som har sina rötter i homosexuellas, bisexuellas, transpersoners och queers liv. Stockholm Pride arbetar för att stärka hbtq-personers livssituation och rättigheter, föreningens strävan är att synliggöra heteronormen och hbtq-personer i samhället i stort.

Under Stockholm Pride kommer du att kunna njuta av god mat från våra restauranger och underhållning i världsklass från våra scener. Det kommer att hållas seminarier, workshops och föreläsningar men även speciella aktiviteter för barn och ungdomar. Det blir en vecka fylld med fest, samhälle och kultur.

Viktig info!
”Vid inplacering till festivalområdet sker visitation i säkerhetssyfte.
Det är inte tillåtet att medföra mat och dryck in på festivalområdet. Inte heller högtalare, vapen, färgburkar eller verktyg.
Hundar skall hållas kopplade på området.
På grund av ljudnivåerna vid scenframträdanden bör barn ha hörselskydd.”

Biljettpris till Stockholm Pride – Veckobiljett 28/7-2/8 2014

Biljetterna kostar från 540 kr.