LOKALHISTORIA: Helsingborgs Varfs AB:s betydelse för sjöfarten

Helsingborgs Varfs AB:s betydelse för sjöfarten i staden under 1800- och 1900-talet
Historia är mycket mer än bara det som har hänt. Det handlar lika mycket om det som händer oss i dag som det som har hänt före oss. Det är dåtid och nutid på samma gång. Den här kvällen har vi förmånen att få ta del av Ulfs Nilssons entusiasm om Helsingborgs Varfs betydelse för sjöfarten i staden under 1800- och 1900-talet.

Ulf Nilsson är historikern som går på djupet i Helsingborgs sjöfart. Tillsammans med Guy Roswall, Anders Bredahl och Andrea Bredahl har han skapat innehållet till utställningen Ett skepp blir till, som visas på Dunkers kulturhus sommaren 2022. Här berättar han mer om vad Helsingborgs Varf har betytt för sjöfarten i Helsingborg under 1800- och 1900-talet.

För dig som är nyfiken på hur det hänger samman ska du inte missa dessa lokalhistoriska föredrag i samarrangemang med Helsingborgs museiförening och Studiefrämjandet.

Längd: ca 1 timme
Onumrerade platser
Fri entré med Helsingborgs museiförenings årskort