Anouk Van Dijk – Common Ground

Föreställningen Common Ground kretsar kring två dansare som tillsammans utforskar den maktbalans som utgör allt mänskligt samspel. Två av Australiens ledande dansare Tara Jade Samaya och Paul White i ett intrikat möte där dansen blir till ett parti schack, där varje drag, varje rörelse grundar sig i makt, kontrast och antites, men också överraskande motdrag och strategisk förlust. Dansarnas kroppar utforskar rumsligheten, men också varandras tyngd, kraft och flexibilitet. Rörelserna föds ur varandra, och duetten snurrar vidare genom dansarnas högljudda andning, pulserande musik och en påtaglig sinnlighet.

“Common Ground” är en poetisk studie i likhet, jämlikhet, som definierar territorium och skiftande grunder, där man testar spänningen mellan det stöd vi behöver och begränsningarna av medberoende. Duett kan ses som en fest, ett utopiskt ideal om samhörighet. Axeln att luta sig på behöver en ömsesidig axel i gengäld och tillsammans håller de varandra i en ständigt föränderlig jämvikt.”

Föreställninges ges på Elverket, Linnegatan 69, Östermalm